Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

In de tuin van het beest

Leila Slimani
pubblicato da Nieuw Amsterdam

Prezzo online:
4,99

Geschreven met compromisloze durf.' **** de VolkskrantAdèle is journalist, getrouwd met een lieve man en moeder van een peuter. Maar Adèle is ook wanhopig verslaafd aan seks. Seks om een onbestemd verlangen te sussen, om te ontsnappen aan de banaliteit van het bestaan. Ze spreektvoortdurend af met vreemde mannen op anonieme plekken. Ze leidt een dubbelleven, inclusief geheim telefoonnummer en e-mailaccount. Wanneer haar man dit ontdekt, verhuist het gezin naar het platteland, weg van de verlokkingenvan de grote stad. Kan Adèle de verleiding weerstaan, wanneer ze alleen teruggaat naar Parijs voor de begrafenis van haar vader? In nietsverhullend taalgebruik schetst Leïla Slimani de intense begeerte van een vrouwelijk lichaam en laat ze je de destructie van een verslaving keihard voelen.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Nieuw Amsterdam

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/05/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789046823224

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "In de tuin van het beest"

In de tuin van het beest
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima