Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Op een vrijdagavond wordt een verwarde, smerig uitziende man met een zwart lapje voor zijn linkeroog het politiebureau van Spokane binnengebracht. Hij was bezig de bouwsteigers van een al jaren leegstaand, twaalf verdiepingen tellend hotel te beklimmen en wil nu een moord bekennen. Een moord die nog niet ontdekt is. Rechercheur Caroline Mabry neemt de `gek' mee naar een verhoorkamer. Negentien uur lang is de man daar bezig met het opschrijven van zijn levensverhaal - een verkeerd gelopen jeugdvriendschap speelt een belangrijke rol in het verhaal - terwijl Mabry, vechtend tegen de slaap, het verhaal in zich opneemt. Marbry spoort de mensen op die hij noemt en komt er gaandeweg achter wie de `gek' is en wat er is gebeurd. Het verhaal wordt beurtelings vanuit het perspectief van Mabry en van de onbekende man verteld. Jess Walter debuteerde in 2001 met Als het graf zwijgt. Daarna volgden vijf romans, waaronder National Book-award finalist Het Nulpunt en de Edgar Allen Poe-award winnaar De donut man. Walter woont in Spokane, Washington. Zijn meest recente roman Schitterende ruïnes was wekenlang nummer 1 op de New York Times bestsellerlijst en verkocht in Nederland en België meer dan 40.000 exemplaren. Van zijn boeken zijn wereldwijd inmiddels meer dan tien miljoen exemplaren verkocht. Met Schitterende ruïnes brak hij internationaal door naar een groot publiek. `Wat Jess Walter met de tijd, ruimte, genres, kunstvormen en taalregisters uithaalt is ronduit spectaculair.' - De Groene Amsterdammer `Bewonderenswaardig onvoorspelbaar en aangrijpend, veruit de beste van Walter.' - KIRKUS REVIEWS `Als het graf zwijgt is het spraakmakende debuut van een romanschrijver met een ongebruikelijk diep inzicht in de menselijke psyche. Een dijk van een debuut van een zeer veelbelovende schrijver!' - Hebban Crimezone

Dettagli

Generi Non definito

Editore Uitgeverij Marmer B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/06/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789460688102

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "In het land der blinden"

In het land der blinden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima