Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Incognito - Beynin Gizli Hayat

David Eagleman
pubblicato da Domingo Yaynevi

Prezzo online:
2,91

'Kendimizle aramzdaki fark, bir bakasyla aramzdaki fark kadar büyüktür.'

- Montaigne -

Siz daha tehlikeyi alglamadan, ayanz fren pedalnn üstüne götüren kim? Neden sr saklamakta böylesine baarsz, nedenini bilmeden birini çekici bulmakta bu kadar baarlyz? Eer bilinçli zihin, yani sabah uyandnzda sizinle birlikte uyanan ben, buzdann yalnzca görünen ksmysa, zihninizin geri kalan tüm bir ömür neyle itigal etmekte?

Ünlü nörobilimci David Eagleman, 20 dilde yaymlanan -ve neredeyse imdiden klasikleen- kitab Incognito ile beynimizin derinlerine dalarak, yaptmz, düündüümüz ya da hissettiklerimizin çok büyük bir ksmnn bizden baka bir biz tarafndan yönetildiini ürkütücü bir berraklkla ortaya koyuyor. Sadakat geninden sizi olmadnz birine dönütüren beyin zedelenmelerine; optik yanlsamalardan striptizcilerin neden ayn belirli zamanlarnda daha çok para kazandna; Truva fatihi Odysseus'tan renkleri iitip biçimleri tadabilen sinestezik insanlara kadar geni bir yelpazeden vakalar ve aratrmalar bir araya getiren Incognito, beynimizin ileyii ve çelikileri hakknda olaanüstü bir keif yolculuu sunuyor.

"Bir kitap okudum, hayatm deiti."

- smet Berkan, Hürriyet -

"Zihniniz bu kitap için size teekkür edecek."

- Wired -

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Scienza e Tecnica » Argomenti d'interesse generale » Opere generali

Editore Domingo Yaynevi

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786025206

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Incognito - Beynin Gizli Hayat"

Incognito - Beynin Gizli Hayat
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima