Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A tizenhat éves Aaron Soto igyekszik újra magára találni egy családi tragédiát követ nyáron. A barátnje, Genevieve segítségével lassanként emlékezni kezd, milyen lehet a boldogság, ám amint összebarátkozik Thomasszal, minden összezavarodik, amit a múltjáról és a jövjérl gondolt. Aaron és Thomas egyre közelebb kerülnek egymáshoz, és Aaron önmaga eltt sem tagadhatja le többé az érzelmeit. A Leteo Intézet memóriatörlési eljárása lehet a megoldás, hogy újra a régi legyen. Ám ezzel együtt az igazi önmagát is elveszítheti.

Díjak, elismerések:
NEW YORK TIMES EDITORS' CHOICE,
PASTE MAGAZINE #1 YOUNG ADULT BOOK,
THE LATINIDAD LIST BEST YOUNG ADULT NOVEL OF THE YEAR,
BOOKLIST BEST FIRST NOVEL,
BOOKLIST EDITORS' CHOICE,
KIRKUS BEST TEEN BOOK OF 2015,
AMAZON BEST YOUNG ADULT NOVEL,
REFINERY29.COM BEST DIVERSE YOUNG ADULT BOOK,
POPSUGAR.COM BEST OF 2015,
BUSTLE.COM BEST YOUNG ADULT BOOK,
NEW YORK PUBLIC LIBRARY TOP 10 YOUNG ADULT NOVEL,
LOS ANGELES PUBLIC LIBRARY BEST TEEN BOOK,
YALSA RAINBOW LIST SELECTION,
YALSA TOP TEN YA NOVEL OF 2015

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Men Könyvek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/03/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634034988

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Inkább boldog"

Inkább boldog
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima