Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Na de vondst van het mobieltje en de bebloede jas van de vermiste 17-jarige Mallory, is de politie in de hoogste staat van paraatheid. Is zij het volgende slachtoffer van wat de FBI `Handyman' noemt? Jilliane Hoffman schrijft thrillers die zich kunnen meten met het beste werk van Karin Slaughter, Gillian Flynn en Patricia Cornwel. `Insomnia' is opnieuw een ijzersterke thriller na eerdere hits als `Vergelding', 'De kleine getuige' en `De snijkamer'.

Na de vondst van het mobieltje en de bebloede jas van de vermiste 17-jarige Mallory, is de politie in de hoogste staat van paraatheid. Mallory voldoet aan het profiel van de slachtoffers van de seriemoordenaar die zich in tweets aan de FBI `Handyman' noemt.Als Mallory twee dagen later verward en bebloed wordt aangetroffen en zegt ontsnapt te zijn aan de Handyman is er geen reden om aan haar verhaal te twijfelen. Of toch wel? Heeft zij nu juist zijn aandacht op haar gevestigd en is zijn jacht nu echt begonnen?

`Geraffineerd bouwt Hoffman de spanning op door tergend gedetailleerde beschrijvingen.' VN Thrillergids

`Fans van eersteklas thrillers: stop met zoeken! Express

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir » Legal, Thriller e Spionaggio , Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence » Legal thriller e thriller politico

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/09/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789026144462

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Insomnia"

Insomnia
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima