Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Investeren in de tweede helft van je leven
Investeren in de tweede helft van je leven

Investeren in de tweede helft van je leven

Ewald Pironet - Michael Van Droogenbroeck
pubblicato da Lannoo

Prezzo online:
18,99

'We vonden dat er iets ontbrak. Een boek dat helder en eerlijk uitlegt waarin je je geld kunt investeren. Dat niet focust op één concrete manier, maar het hele pakket in ogenschouw neemt. En dat niet zomaar gouden tips belooft, maar ook de mogelijke risico's bespreekt. Want enkel dan kun je goede investeringskeuzes maken, volgens je eigen verwachtingen en mogelijkheden.'
Ewald Pironet en Michaël Van Droogenbroeck

Vanaf de tweede helft van je leven kun je vaak iets meer opzijzetten. Maar een spaarrekening rendeert niet, zegt men. Klopt dat? Hoe vind je dan je weg in alle spaar- en beleggingsopties? Hoe weet je wat er bij je past en hoe begin je eraan? Hoeveel heb je nodig voor je oude dag, en hoe zorg je dat er ook wat overblijft voor je kinderen en kleinkinderen?

  • Breed overzicht van alle spaar- en investeringsmogelijkheden, onder meer spaarrekeningen en verzekeringen, aandelen en obligaties, vastgoed, bitcoin, goud en kunst.
  • Met getuigenissen van bekende Vlamingen, van Meyrem Almaci en Luc Appermont over Paul De Grauwe en Kamagurka tot Jacques Vermeire, Fons Verplaetse en Ben Weyts.
  • Met aandacht voor zeepbellen, praatjesmakers en fraudeurs.
  • Met coronatest: welke invloed heeft de zwaarste recessie sinds de jaren 1930 op elke investeringsvorm?

Dettagli

Generi Politica e Società » Controversie etiche » Problemi e controversie etiche » Problemi e Processi sociali » Problemi sociali , Economia Diritto e Lavoro » Finanze personali e Investimenti , Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Lannoo

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 07/09/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789401479127

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Investeren in de tweede helft van je leven"

Investeren in de tweede helft van je leven
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima