Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Feszültséggel teli." - Karen Hamilton
Lenygöz olvasmány." - Jane Corry
Akarja az életed és mindent meg is tesz, hogy megkapja.
Erica mindig is szeretett volna olyan lenni, mint a szomszédja, Faye: gyönyör, vékony és egy kislány anyukája. De Faye élete egyáltalán nem olyan tökéletes, amilyennek látszik: van egy szörny titka, ami lassan, de biztosan tönkreteszi t is, és mindent, ami kedves a számára.
Amikor Faye lánya, Tamsin eltnik iskola után, a rendrség Ericánál kopogtat. De vajon Erica az egyetlen, aki mindig is irigykedve figyelte Faye-t? Vagy talán más fenyegetés is rejtzik az árnyékban?
Egy nyugtalanító és feszült thriller féltékenységrl, kapzsiságról és vágyakozásról a Sunday Times bestsellerszerz Amanda Robson tollából.

Dettagli

Generi Politica e Società » Problemi e Processi sociali » Violenza nella società

Editore Álomgyár Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/11/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156013477

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Irigy"

Irigy
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima