Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Iki-ihana tyttökirja nuoren naisen vauhdikkaasta elämästä 1940-luvun Helsingissä.Kohta 18-vuotias Irmeli Alm lähtee Kokkolasta Helsinkiin pitämään huolta tätinsä taloudesta tämän ollessa matkoilla. Helsingissä Irmeli tapaa niin tätinsä kotiapulaisen Hilman kuin tädin alivuokralaiset, Selman ja Fonsun. On siinä pieneltä paikkakunnalta saapuneella Irmelillä totuttelemista kaupungin vilskeeseen ja talon asukkaiden tekemisiin, kun kaikenlaisia tapahtumia riittää. Kun talosta tuntuu häviävän tavaroita ja esineitä, ja tapahtuu vielä ryöstö, on kaikki hetken sekaisin.Miten taloudesta huolta pitävä Irmeli saa kaiken selvitettyä? Entä miten hän ehtii kaiken pyörityksen keskellä vielä pohdiskella romanttisia haaveitaan?-

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa storica » Storie d'amore

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/09/2023

Lingua Finlandese

EAN-13 9788728543870

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Irmeli ihmetyttö"

Irmeli ihmetyttö
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima