Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Is liefde besmettelijk?

Manon Sikkel
pubblicato da Overamstel Uitgevers

Prezzo online:
4,99

Mijn naam is Isabella Strombolov (volgens mijn paspoort) of Isa (volgens mijn vrienden) of IzzyLove (volgens iedereen die mijn dagboek op internet leest). De eerste elf en een half jaar van mijn leven waren helemaal perfect. Nou ja, misschien niet perfect, gewoon goed genoeg. Maar van de ene op de andere dag is mijn leven veranderd in een complete chaos. Waarom heeft niemand mij gewaarschuwd dat liefde besmettelijk is?

Is liefde besmettelijk? is het eerste deel over IzzyLove en werd bekroond met de Hotze de Roosprijs en de Debuutprijs van de Jonge Jury. Schrijfster Manon Sikkel won twee keer de prijs van de Nederlandse Kinderjury en kreeg ook een Pluim van de Senaat.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Storie d'amore

Editore Overamstel Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/09/2012

Lingua Olandese

EAN-13 9789048803576

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Is liefde besmettelijk?"

Is liefde besmettelijk?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima