Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Colecia ESEURI

Interpretarea textelor lui Isaac Newton a suscitat numeroase controverse, pân în zilele noastre. Una din cele mai aprinse dezbateri este legat de aciunea între dou corpuri aflate la distan unul de cellalt (atracia gravitaional), i în ce msur Newton a implicat pe Dumnezeu în acest caz. Practic, majoritatea lucrrilor discut patru tipuri de atracii gravitaionale în cazul corpurilor aflate la distan: aciunea la distan direct ca proprietate intrinsec a corpurilor în sens epicurian; aciunea la distan direct mediat divin, de Dumnezeu; aciunea la distan mediat printr-un eter material; sau aciunea la distan mediat printr-un eter imaterial. Scopul acestei lucrri este argumentarea opiniei proprii conform creia Newton a refuzat categoric tipurile de aciune direct ca proprietate intrinsec a corpurilor, i aciunea la distan mediat printr-un eter material. În ceea ce privete celelalte dou tipuri de aciune, direct prin intervenie divin i mediat printr-un mediu imaterial, Newton a declarat în mai multe rânduri c nu cunoate cauza exact a gravitaiei, dar în amândou cazuri a implicat pe Dumnezeu, în mod direct în primul caz i ca fiind cauza primar (mediul/eterul fiind cauza secundar) în aciunea mediat imaterial. Îns, întrucât o recunoatere a aciunii directe la distan ar fi putut da oarecare credit celor care considerau c gravitaia poate fi esenial pentru materie, i în consecin ateismului, Newton nu a recunoscut niciodat în mod deschis acceptarea posibilitii unei astfel de idei. Spre finele vieii, Newton a înclinat mai mult spre o aciune la distan mediat de un eter imaterial.

CUPRINS

Abstract
Introducere
Principia
Corespondena cu Richard Bentley
Interogrile din Optica
Concluzii
Bibliografie

Data: 22.01.2018

DOI: 10.13140/RG.2.2.24577.97122

Dettagli

Generi Scienza e Tecnica » Fisica , Psicologia e Filosofia » Filosofia: Specifiche aree » Epistemologia e teoria della conoscenza

Editore Nicolae Sfetcu

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/01/2019

Lingua Rumeno

EAN-13 9786060331322

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Isaac Newton despre aciunea la distan în gravitaie: Cu sau fr Dumnezeu?"

Isaac Newton despre aciunea la distan în gravitaie: Cu sau fr Dumnezeu?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima