Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Isien lupaukset

Alexander del Castillo on valmis mihin tahansa rakkaan isoisänsä hyvinvoinnin vuoksi. Vanhus uskoo, että suvun yllä häälyy kirous, jota hän pelkää niin että se uhkaa jo hänen terveyttään. Kirous liittyy suvun päättymiseen, ja lopulta Alex tajuaa, mitä hänen on tehtävä. Hänen - onnellisen poikamiehen - on naitava hänelle jo syntymästä valittu nainen, Loren Dubois, jota hän ei ole nähnyt hyvin pitkään aikaan. Samalla hänen olisi - ehkä - jätettävä hyvästit tyrmäävälle assistentilleen Gisellelle sänkykamarin puolella! Alexilla ei ole aavistustakaan, millainen nainen hänellä on vastassaan, ennen kuin hän tapaa tulevan vaimonsa...

Hetken huumassa

Thomassaaren ikiaikaisen käsityksen mukaan kuninkaalliset ja politiikka eivät sovi yhteen. Odotettavissa on siis rutkasti hämmennystä, kun prinsessa Anne huomaa yhden illan suhteen päätteeksi odottavansa Thomassaaren pääministerin pojan Samuel Baldwinin lasta!
Samin suurin haave on seurata isänsä jalanjälkiä ja nousta Thomassaaren pääministeriksi, mutta kuninkaallisen perheen jäseniä ei kelpuuteta hallitukseen. Samin on siis valittava elinikäisen haaveensa ja lapsensa tulevaisuuden väliltä. Voittaako orastava rakkaus poliittisen kunnianhimon?

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/10/2012

Lingua Finlandese

EAN-13 9789150747393

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Isien lupaukset / Hetken huumassa"

Isien lupaukset / Hetken huumassa
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima