Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ciudad de México. Tijelo glumice Pamele Dosantos, ljubavnice Augusta Salazara, zloglasnog ministra unutarnjih poslova, pronaeno je unakaženo, ali malotko je mogao slutiti razmjere lavine koja se približava ponajmanje Tomás, rezignirani novinar, iji je tekst bio kameni što ju je pokrenuo.

Pamela, dugonoga zvijezda b-filmova poznata po ljubavnim vezama s najmonijim ljudima Meksika. Pamela, djevojka iz Sinaloe, sjedišta velikih narkokartela. Ili jednostavno Pamela, cura zlatna srca koja je previše znala tko ju je ubio i zašto? Da naudi Salazaru, iz ljubomore, ili je posrijedi nešto tree?

Kada nehotice osvane na šahovskom polju monika, Tomás e shvatiti da je u ovoj igri pijun i da treba pomo ako želi izvui živu glavu. Pružit e mu je Modri: Amelia, adolescentska ljubav i šefica jedne od oporbenih stranaka, Jaime, pripadnik tajnih službi, te sveuilišni profesor Mario najbliži prijatelji iz djetinjstva, ljudi kojima je spreman povjeriti vlastiti život.

Ovaj uzbudljivi politiki triler dugogodišnjeg politikog i ekonomskog analitiara Jorgea Zepede Pattersona daje nam zadivljujue živu i realistinu sliku suvremenog Meksika, njegove korupcije i nasilja, njegovih proturjeja i previranja. Vrtoglavim ritmom i sjajnim pripovijedanjem Iskvareni e vas prikovati za stolac i natjerati da putujete.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Fraktura

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/10/2019

Lingua

EAN-13 9789533580890

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Iskvareni"

Iskvareni
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima