Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Istanbul je bio bajka obiteljska je saga koja poinje 1920. u najveem turskom gradu i proteže se kroz razdoblje Drugoga svjetskog rata sve do druge polovine 20. stoljea. Ovaj raskošni roman pripovijeda o seobama koje su se odvijale u jednoj velikoj židovskoj porodici, iji su lanovi smisao svojih života pokušavali nai u raznim europskim podnebljima, u potrazi za zemljom u kojoj e konano pronai smirenje. Uzevši Istanbul za ishodište i žarišnu toku svojega najpoznatijeg romana, Mario Levi pripovijeda o nostalginom svijetu njegovih ulica, kua, otoka, kao i o mikrosvjetovima svojih junaka koje sudbina izaziva na razliite, esto tragine naine. Nesumnjivo, pravi junak ovog minuciozno napisanog romana zapravo je Istanbul, grad koji kroji živote svojih stanovnika ak i kad oni igrom sluaja završe na tko zna kojim meridijanima. Hvaljeni i nagraivani roman Istanbul je bio bajka jedno je od važnih djela suvremene turske književnosti, prevedeno na više od dvadeset jezika, a njegov autor Mario Levi njime je izašao iz regionalnih književnih okvira te postao nezaobilazno ime na književnoj karti svijeta.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Fraktura

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/02/2019

Lingua

EAN-13 9789533580333

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Istanbul je bio bajka"

Istanbul je bio bajka
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima