Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Este adevarat c nu putem gsi piatra filosofal, dar este atât de minunat s-o cutm."

Filosof, scriitor, spirit subtil, cu o cultur enciclopedic, având o gândire limpede i avansat fa de perioada în care a trit i a creat (1657-1757), Bernard Le Bovier de Fontenelle face o trecere în revist a oracolelor mai cunoscute din timpuri stravechi i, în acelai timp, prezint o analiz sumar a lor, contrazicând doct teza conform creia oracolele ar fi inspirate de demoni.
În Convorbiri despre pluralitatea lumilor, Fontenelle pred noiuni de astronomie sub forma unor dialoguri amicale, pline de curtoazie, la timp de sear, unei prietene. Micarea stelelor în Univers, rolul Soarelui în sistemul nostru planetar, însemntatea neînsemnatei Terra, posibilitatea existenei vieii în alte lumi astrale, toate acestea i înc altele sunt explicate pe înelesul tuturor, rezultând o lucrare de popularizare a tiinei, la nivelul celor mai noi descoperiri i ipoteze din timpul vieii sale.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Istoria oracolelor"

Istoria oracolelor
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima