Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Italialainen tähtikirurgi / Seikkailu Delfoissa

Melanie Milburne - Robin Gianna
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
8,95

Italialainen tähtikirurgi

Onhan sydänkirurgijulkkis Alessandro Lucioni komea, mutta en koskaan unohda meitä kahta Pariisissa viisi vuotta sitten - enkä sitä, miten hän särki sydämeni! Nyt hän pyytää apuani - ja kuvittelee tosissaan voivansa jatkaa siitä, mihin jäimme! Ehei, pysyn lujana, enkä todellakaan rupea hänen lohdutuspalkinnokseen. Vaikka häntä on kyllä tosi vaikea vastustaa, kun kaikki muistot kuumista öistä pyörivät jatkuvasti mielessä

Seikkailu Delfoissa

Arkeologi Laurel Evans on vihdoin päässyt Delfoihin kaivamaan päivänvaloon muinaisia aarrekätköjä - mutta löytääkin nykypäivän kreikkalaisen jumalan: tohtori Andros Drakouliasin! Yksinhuoltajaisä Andros haluaa ennen kaikkea tuoda vakautta pienen tyttärensä elämään, ja hän tietää, ettei suhde Laurelin kanssa voi kestää. Miksi hänen siis on niin vaikea kuvitella tulevaisuutta ilman Laurelia?

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/06/2016

Lingua Finlandese

EAN-13 9789150754711

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Italialainen tähtikirurgi / Seikkailu Delfoissa"

Italialainen tähtikirurgi / Seikkailu Delfoissa
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima