Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ivalu: En roman fra polareskimoernes land

Peter Freuchen
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
9,15

Delvist selvbiografisk og autentisk roman om en eskimopige i Nordvestgrønland. Polareskimoernes historie udfoldes med stor indlevelse, mens forfatteren, polarforsker Peter Freuchen, fortæller sin inuit-kones, Navaranas, personlige historie. På mange måder fremstår værket både som begrundelse, men også som forsvar, for Freuchens ægteskab med Navarana.

Peter Freuchen (1886-1957). Dansk forfatter og journalist. Skrev især om sine mange ekspeditioner som opdagelsesrejsende, blandt andet sammen med Knud Rasmussen, med hvem han i 1910 etablerede en udforskningsstation i Thule. Peter Freuchens ekspeditioner gik som oftest til de hårdføre og endnu uudforskede arktiske områder, men i 1935 besøgte han tillige Afrika. Hans forfatterskab er bredt og strækker sig fra rejseskildringer til romaner og selvbiografiske værker - gennemsyret af stor passion.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Narrativa d'ambientazione storica , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/09/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788711616932

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ivalu: En roman fra polareskimoernes land"

Ivalu: En roman fra polareskimoernes land
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima