Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

IZLAZ - ZAPAD (EXIT WEST, 2017.) etvrti je roman hvaljenog i nagraivanog britansko-pakistanskog pisca Mohsina Hamida, ije su knjige prevedene na više od etrdeset jezika

Saeed, osjeajan i pomalo suzdržan mladi, i Nadia, samosvjesna i samostalna djevojka slobodna duha, susreu se jedne veeri na predavanju o korporativnom identitetu i brendiranju proizvoda" u gradu koji se ve neko vrijeme ljulja na rubu provalije", i to one ratne. Nakon tog sluajnog susreta Saeed i Nadia poinju se redovito družiti na kavama i uskoro se zaljubljuju, upuštajui se u sve strastveniju ljubavnu vezu. Istodobno, sporadine oružane razmirice i bombaški incidenti u njihovu gradu prerastaju u otvoren ratni sukob izmeu snaga odanih vladi i militanata pretvarajui ga u gomilu ruševina.

Nakon što je grad pao u ruke militanata a javna smaknua postala su svakodnevica, Nadia i Saeed, svjesni da se nevjenani ljubavnici poput njih sada kažnjavaju smru, odluuju napustiti zemlju i ostaviti za sobom svoje stare živote te potražiti sreu negdje drugdje, na Zapadu. Iako im se na poetku bilo kakva mogunost bijega ini nemoguom, nadu im bude glasine koje kolaju meu stanovnicima grada o vratima kroz koja je mogue proi na neka druga mjesta, daleka, udaljena od ove smrtne stupice od zemlje". Svjesni da prolazak kroz njih ima svoju cijenu i sa sobom nosi golem rizik, Saeed i Nadia odluni su pronai ih i proi kroz njih

Iznimno intiman i inventivan, roman Izlaz - Zapad donosi nezaboravnu - suvremenu, a istodobno i svevremenu - priu o ljubavi, odanosti i hrabrosti.

Mohsin Hamid (1971., Lahore, Pakistan) nagraivani je britansko-pakistanski pisac ije su knjige prevedene na više od etrdeset jezika. Dio djetinjstva proveo je u Sjedinjenim Državama, nakon ega se s obitelji vraa u Pakistan. Studirao je na Sveuilištu Princeton kao i na Pravnom fakultetu Sveuilišta Harvard, a nakon uspješnog završetka studija neko je vrijeme radio u New Yorku kao poslovni savjetnik, da bi se 2001. preselio u London. Godine 2000. objavio je svoj prvi roman, Moth Smoke, a svjetski uspjeh postigao je svojim drugim romanom, The Reluctant Fundamentalist, objavljenim 2007., s kojim je ušao u uži izbor za nagrade Booker i IMPAC Dublin, a koji je ugledni britanski dnevnik Guardian krajem 2009. uvrstio u svoj izbor knjiga desetljea. Godine 2013. objavio je i svoj trei roman, How to Get Filthy Rich in Rising Asia, a njegov zadnji, iznimno hvaljeni roman s kojim je takoer ušao u uži izbor za nagrade Booker i IMPAC Dublin, Izlaz - Zapad (Exit West, 2017.), prva je njegova knjiga prevedena na hrvatski jezik. Osim etiri romana, objavio je i jednu knjigu eseja, Discontent and Its Civilisations (2014.). Trenutano živi u Londonu.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Legal, Thriller e Spionaggio , Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico » Narrativa di Avventura » Storie di guerra

Editore V.b.z. D.o.o.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/02/2020

Lingua

EAN-13 9789535202585

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Izlaz - Zapad"

Izlaz - Zapad
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima