Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jää luokseni

Dempsey Reynaud oli juuri ilmoittanut toimittajalauman edessä, että hänen assistenttinsa Adelaide Thibodeaux oli mennyt kihloihin - hänen kanssaan. Adelaide näytti tyrmistyneeltä. Eihän Dempsey ollut edes kosinut. Hetkeä aikaisemmin Adelaide oli irtisanoutunut työstään, eikä Dempsey ollut keksinyt muuta keinoa pitää Adelaide luonaan kuin pakottaa tämä esittämään hänen morsiantaan!

Armoton miljonääri

Josh Tremont on menestyvä liikemies, jota ajavat eteenpäin paitsi halu menestyä, myös viha ja katkeruus. Eräänä päivän hän houkuttelee Callie -nimisen nuoren naisen vihollisyhtiöstä palkkalistoilleen. Tai niin hän ainakin luulee tietämättä, että Calliella on omat syynsä hakeutua töihin juuri hänen yhtiöönsä. Eivätkä ne syyt ole mieluisia...

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/03/2017

Lingua Finlandese

EAN-13 9789150757965

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jää luokseni / Armoton miljonääri"

Jää luokseni / Armoton miljonääri
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima