Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jack Easy perillä

Frederick Marryat
pubblicato da Saga Egmont Finnish

Prezzo online:
4,99

"Jack Easy perillä" päättää merikadetti Easyn vauhdikkaan tarinan maailman merillä osana Britannian kuninkaallista laivastoa. Aikuistunut Easy osallistuu taisteluihin ja päätyy jännittäviin seikkailuihin - ja myös romantiikkaa on ilmassa. Mutta mikä Easyn vanhempien kohtalo oli hänen poissaollessaan? "Jack Easy perillä" on kolmeosaisen sarjan päätösosa. Frederick Marryat (17921848) oli kirjailija ja Britannian kuninkaallisen laivaston virkamies, jota voidaan pitää yhtenä meritarinoiden edelläkävijöistä. Romaanien lisäksi hän kirjoitti myös lyhyempiä meritarinoita kuten novelleja, näytelmiä, esseitä ja matkajournalismia. Marryat myös kehitti laajasti käytössä olevan merenkulun liputusjärjestelmän, joka on nimetty hänen mukaansa Marryatin koodiksi.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa , Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura » Storie di guerra

Editore Saga Egmont Finnish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/04/2021

Lingua Finlandese

EAN-13 9788726304060

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jack Easy perillä"

Jack Easy perillä
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima