Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jag bor i en annan värld men du bor ju i samma : Gunnar Ekelöf betraktad av Olof Lagercrantz

Olof Lagercrantz
pubblicato da Wahlström & Widstrand

Prezzo online:
6,61

Olof Lagercrantz lärde känna Gunnar Ekelöf redan i mitten av 30-talet innan någon av dem hunnit etablera sig litterärt. Det blev inledningen till en livslång nära vänskap. Olof Lagercrantz följde Gunnar Ekelöfs väg från idylliskt torparliv till den uppsträckta frackklädda våndan i Svenska Akademien, från spritmissbrukets ruelse till den sista, gripande plågan inför döden. Hans porträtt är delvis byggt på dagboksanteckningar från skilda årtal som i sin direkthet och intimitet för läsaren närmare vår tids störste svenske lyriker än någonsin tidigare. Olof Lagercrantz introducerar oss också med säker hand till Gunnar Ekelöfs lyrik och får den att framstå i ett nytt ljus. Inte minst de storartade med också mest komplicerade verken - ''En Mölna-elegi'' och de tre sista diktsamlingarna - ägnas en insiktsfull och fantasieggande kommentar. Liv och verk blir ett. Olof Lagercrantz har tidigare i uppmärksammade böcker tecknat porträtt av bland andra Dante, Strindberg och Proust. Här låter han oss åter på ett mästerligt sätt lära känna en stor författare.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali

Editore Wahlström & Widstrand

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/09/2012

Lingua Svedese

EAN-13 9789143507461

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jag bor i en annan värld men du bor ju i samma : Gunnar Ekelöf betraktad av Olof Lagercrantz"

Jag bor i en annan värld men du bor ju i samma : Gunnar Ekelöf betraktad av Olof Lagercrantz
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima