Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jag älskar att äta frukt och grönsaker

KidKiddos Books - Shelley Admont
pubblicato da KidKiddos Books Ltd.

Prezzo online:
5,49

Jimmy, den lilla kaninen, tycker om att äta godis. Han smyger in i köket för att leta efter en godispåse som ligger gömd i skåpet. Men vad händer när Jimmy klättrar upp för att försöka nå godispåsen? Det kommer du få reda på när du läser den här tecknade barnboken. Sedan den dagen börjar han utveckla hälsosamma matvanor och tycker till och med om att äta frukt och grönsaker.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Storie di animali

Editore Kidkiddos Books Ltd.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/05/2019

Lingua Svedese

EAN-13 9781525902932

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jag älskar att äta frukt och grönsaker"

Jag älskar att äta frukt och grönsaker
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima