Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jag är glad att mamma dog

Jennette McCurdy
pubblicato da Bookmark Förlag

Prezzo online:
5,00

Jennette McCurdy var bara sex ar när hon gick pa sin första filmaudition. Hennes mammas dröm var att dottern skulle fa det liv hon själv drömt om - ett liv som filmstjärna. I ett Hollywoodklimat med hard konkurrens, drillas Jennette av mamman inför otaliga auditions och möten med agenter.

När Jennette far sin stora roll i Nickelodeons iCarly eskalerar mammans kontrollerande beteende. Hon inför strikta matscheman och nitisk kontroll av Jennettes kropp. Fram till 16 ars alder duschades Jennette av sin mamma och hon vägdes fem ganger om dagen. Medan mamman njuter av stjärnglansen, hanterar Jennette kraftig ätproblematik, självhat, angest och tvangssyndrom.

Men samtidigt som Jennette far huvudrollen i spinoff-serien Sam & Cat, dör mamman i cancer. Det blir starten pa Jennettes resa mot bättre hälsa och hon far hjälp att hantera sitt förflutna och sitt självskadebeteende.

JAG ÄR GLAD ATT MAMMA DOG är en självutlämnande och uppriktig berättelse om relationen till mamman, kändisskapets pafrestningar och det egna självutplanandet. Med mörk humor och snillrika anekdoter astadkommer Jennette McCurdy en oöverträffad uppväxtskildring om kontroll, atererövring och om frigörelsen i att finna sig själv.

Jennette McCurdy spelade i Nickelodeons succéserie iCarly och i spinoffserien Sam & Cat, liksom i Netflix-serien Between. År 2017 lade hon skadespelandet pa hyllan till förman för att skriva och regissera. Hennes filmer har sedan dess visats pa ett antal välrenommerade filmfestivaler. Hennes essäer har publicerats i HuffPost och The Wall Street Journal. Hennes enmansshow I m Glad My Mom Died spelades i tva slutsalda vändor pa Lyric Hyperion Theatre och Hudson Theatre i Los Angeles. I sin podcast Empty Inside, som legat etta pa Apples topplista, samtalar hon med gäster om obekväma ämnen. Hon bor i Los Angeles.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Bookmark Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/04/2023

Lingua Svedese

EAN-13 9789189750470

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jag är glad att mamma dog"

Jag är glad att mamma dog
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima