Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jag skulle inte vilja vara i dina skor

Cornell Woolrich - Lars Sundh
pubblicato da Modernista

Prezzo online:
2,11

Jag skulle inte vilja vara i dina skor (novell, 1938) av Cornell Woolrich.

CORNELL WOOLRICH [1903-1968], född i New York, var en av de stora amerikanska thrillerförfattarna. Efter att hans första roman publicerades 1926 flyttade han till Hollywood för att bli manusförfattare. Där utforskade han sin homosexualitet - och gifte sig. Både äktenskapet och manuskarriären blev dock kortvariga. Woolrich återvände till New York, där han bodde med sin mamma i en rad sjaskiga hotellrum, trots att han snart hade gott om pengar. Fram till sin död producerade han en enorm mängd spännings- och skräckhistorier, under en rad pseudonymer. De klassiska filmatiseringarna av Alfred Hitchcock och François Truffaut, och inte minst hans roman Natten har tusen ögon [1945], har fått Woolrich att beskrivas som »1900-talets Edgar Allen Poe« och »noir-genrens fader«.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir » Racconti e antologie letterarie

Editore Modernista

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/10/2018

Lingua Svedese

EAN-13 9789177818403

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jag skulle inte vilja vara i dina skor"

Jag skulle inte vilja vara i dina skor
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima