Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jakten på El Chapo

Den sanne historien om den åtte år lange jakten på den meksikanske narkobaronen El Chapo!

DEA-agenten Andrew Hogan var nyutdannet da han fikk i oppdrag å infiltrere narkokartellet Sinaloa. Intetanende kom han på sporet av en av verdens mest ettersøkte menn - narkobaronen Joaquín Archivaldo Guzmán-Loera, lederen av Sinaloa-kartellet og bedre kjent som El Chapo.

Seks år senere ble Hogan innsatsleder mot Sinaloa i Mexico by, og en av historiens farligste og mest sofistikerte etterforskninger fikk sitt startskudd. I et tett samarbeid på begge sider av grensen jobbet Hogan og agenter fra Homeland Security Investigations dag og natt for å knekke koder og skaffe informasjon om nettverket til Guzmán.

I et system svekket av korrupsjon måtte de imidlertid holde kortene tett til brystet slik at ikke detaljer om operasjonen skulle lekkes til Chapo før jakten i det hele tatt kom i gang

Jakten på El Chapo er en nervepirrende true crime, der leseren får følge den åtte år lange jakten på El Chapo steg for steg. Fra infiltrasjonen av kartellets innerste kretser, via den høyteknologiske etterforskningen, til den desperate kampen mot klokken da narkobaronen endelig skulle pågripes.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Harpercollins Nordic

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/09/2018

Lingua

EAN-13 9789150745351

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jakten på El Chapo"

Jakten på El Chapo
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima