Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Je hebt vast weleens van James Bond gehoord of een film van hem gezien. Maar wat weet je nou ├ęcht van geheim agent 007? Waar staan die cijfers bijvoorbeeld voor? En waarom is hij al ruim vijftig jaar 's werelds meest geliefde filmheld? Na het lezen van 'James Bond voor Dummies' kent 007 geen geheimen meer voor jou! Dompel je onder in de wereld van James Bond en kom alles te weten over de Bondgirls, de schurken, de stunts en natuurlijk 007 zelf. Twan Arts is van jongs af gepassioneerd door film in het algemeen en James Bond in het bijzonder. Daarnaast is hij werkzaam als docent in het hoger beroepsonderwijs.

Dettagli

Generi Cinema e Spettacolo » Cinema » Guide ai film

Editore Bbnc Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/05/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789045352114

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "James Bond voor Dummies"

James Bond voor Dummies
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima