Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A Jane Austen könyvcsomag az alábbi köteteket tartalmazza. A klastrom titka A mansfieldi kastély Büszkeség és balítélet Meggyz érvek Értelem és érzelem A klastrom titka A kislánynak csúnyácska Catherine idvel virágzó szépséggé érik, s amikor szomszédjuk Bath városába utazik fürdkúrára, meginvitálja a kisasszonyt, hogy bevezesse a társasági életbe. Catherine körül nemsokára több udvarló is felbukkan: a hóbortos John Thorpe, a lány új barátnjének bátyja, valamint a gáláns Mr. Tilney, miközben a kalandvágyó Catherine elindul, hogy felfedje a klastrom titkát A mansfieldi kastély A Ward nvérek sorsforduló eltt állnak: Maria kisasszony Sir Thomas Bertram felesége és Mansfield Park úrnje; nvére a helybeli lelkész neje; a legfiatalabb, Frances, egy nagytermészet, de kis jövedelm tengerésztiszt feleségeként kilenc gyermek anyja. Legnagyobb leányát, Fanny Price-t az a szerencse éri, hogy Mansfield Park fényz környezetében szegény rokonként" nevelkedhet. Hogyan lesz a szépséges lányból sok-sok könnyes éjszaka után egy csélcsap úriember szerelme, s vajon sikerül-e annyi megpróbáltatás után végre révbe érnie? Egy újabb éles esz Austen-hsn, akit nem felejtünk el egykönnyen. Büszkeség és balítélet Az öt hajadon leánygyermekkel büszkélked Bennet család még nem sejti, hogy a szomszéd birtokot megvásárló ifjú, vagyonos nemesember és legjobb barátja akaratlanul is alaposan felforgatják majd a családtagok hétköznapjait. Szenvedélyes mulatságok, intrika és pletyka, szerelmi incselkedés és féltékeny bosszú története ez, amelyben egy ifjú hölgy mindenki eszén túljár, és tzön-vízen át megtalálja a boldogságát. Meggyz érvek Anne Elliot huszonhét éves korára már beletördött, hogy körülményei a vénlányok sorsára kárhoztatják. Annak idején családja és barátai lebeszélték arról, hogy egy bizonytalan jövj, összeköttetések híján csak saját tehetségére utalt fiatal tengerésztiszt felesége legyen. Az egykori szerelmesek nyolc év után találkoznak ismét, véletlenül. Wentworth kapitány azóta fényes pályát futott be, meggazdagodott, s most, hogy a napóleoni háborúk befejezdtek, le akar telepedni, családot alapítani. Leend feleségével szemben mindössze egy követelményt támaszt: bárki lehet - csak Anne Elliot nem A Meggyz érvek nem pusztán az utolsó, hanem a legérettebb és számtalan kritikusa és olvasója által a legjobbnak tartott Austen-regény. Értelem és érzelem A XVIII-XIX. század fordulóján a pénz s az önérdek uralkodik Angliában. A két Dashwood nvérnek, akinek se vagyona, se rangja, keményen meg kell küzdenie az elítéletekkel, hogy elnyerjék a férfit, akire szívük igaz szerelmével vágynak. A mások iránt megért, végtelenül tisztességes Elinor fegyvertelen az olyan szerencsevadászokkal szemben, mint vetélytársnje, Lucy Steele, míg Marianne, aki megingathatatlanul hisz a szív szavában, egy gátlástalan férfi hálójába keveredik.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Ulpius-ház Könyvkiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/12/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632540276

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jane Austen csomag"

Jane Austen csomag
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima