Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Japonlarn Kadim Beslenme Srr

Yoshinori Nagumo
pubblicato da Doan Novus

Prezzo online:
1,31

60'LARINDA 30'UNDA GB GENÇ VE SALIKLI

Japonlar neden uzun yaar? Bir asrlk ömrü geride braktktan sonra bile salkl bir hayat sürebilen Japonlarn srr ne? 

Aslnda bu sr Japonlarn binlerce yllk beslenme geleneine dayanyor. Bu gelenek çok sade ve basit: Yemek yemek için karnnn guruldamasn bekle! Günde tek öün tüket! Neden mi? Çünkü aratrmalar da gösteriyor ki açlk halinde aktive olan "sirtuin" geni hücreleri yeniliyor, adeta bedene "gençlik as" yapyor. Japonya'nn en popüler hekimlerinden olan ve "D görünü saln göstergesidir" diyen Yoshinori Nagumo bizzat kendisi bu srrn ispat. Çünkü bugün 63 yanda olan Nagumo 30'lu yalarnda bir genç gibi görünüyor.

TE NAGUMO'NUN SALIKLI VE UZUN BR ÖMÜR ÇN ÖNERDKLER 

Paketlenmi gdalardan, ekerden uzak durun.
Sebzeleri kabuklar, kökleriyle tüketin. Ailenize zaman ayrn. Minnet duymay unutmayn. Erken yatn.

 

(Tantm Bülteninden)

 

 

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Alimentazione e Diete

Editore Doan Novus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786050956450

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Japonlarn Kadim Beslenme Srr"

Japonlarn Kadim Beslenme Srr
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima