Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Maya Angelous gribende erindringsbog om at vokse op som sort pige i 1930'ernes amerikanske sydstater i et stærkt raceopdelt miljø, hvor de sorte udsættes for had og ydmygelser. Om en barndom med skiftende hjem og med forældre uden kræfter til at være forældre. Om at gå gennem uretfærdigheder og overgreb, men alligevel rejse sig og finde styrke til at gøre sig fri af sin sociale arv. Bogen lå på bestsellerlisterne i to år efter udgivelsen i 1969 og er stadig en elsket klassiker over hele verden. Den usminkede skildring vakte stor forargelse i visse kredse og er en af de bøger, der hyppigst er ønsket fjernet fra bibliotekshylderne. Den er ikke tidligere udgivet på dansk.

Pressen skriver:

»Borgerrettighedsikonet Maya Angelous 50 år gamle selvbiografi introduceres på dansk. Med god grund værket er uomgængeligt - et vidnesbyrd om en tid, der som ringe i vandet strækker sig helt ind i dagens Amerika, en ihukommelse om aldrig at acceptere undertrykkelse, ligegyldigt hvilken form den antager.«
- Weekendavisen

»Jeg ved hvorfor fuglene synger i sit bur har i dag opnået klassikerstatus, og dens litterære kvaliteter er for længst slået fast helt særlig er (den) - også på dansk i Nanna Gyldenkærnes oversættelse.«
- Information

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Diari, Lettere, Memorie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Memorie

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/05/2019

Lingua Danese

EAN-13 9788763860413

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jeg ved hvorfor fuglen synger i sit bur"

Jeg ved hvorfor fuglen synger i sit bur
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima