Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jeg ville ønske, der var én, der ventede på mig et eller andet sted ...

by Anna Gavalda
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
9,10

Noveller fra dagens Frankrig om mænd og kvinder med deres forskellige oplevelser af hverdagen, hvor de - både i Paris og i provinsen - tager skæbnen i egen hånd.

Indhold: Små delikate boulevardøvelser ; Abort ; Denne mand og denne kvinde ; The Opel touch ; Ambre ; Orlov ; Dagens nyhed ; Catgut ; Junior ; I årevis ; Klik-klak ; Epilog.

Anna Gavalda (f. 1970 i Frankrig) er en fransk lærer og prisvindende romanforfatter. Hendes første novellesamling "Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part" (Jeg ville ønske, der var én der ventede på mig et eller andet sted) blev udgivet i 1999. I 2002 udgav hun sin første roman "Je l'aimais" (Jeg har elsket), og skrev bl.a. senere romanen "Ensemble, c'est tout" (Bare sammen) fra 2004, som blev filmatiseret i 2007.

Til daglig skriver hun for magasinet "Elle" om børnebøger og er en del af juryen ved "Festival international de la bande dessinée d'Angoulême" (Den internationale tegneserie-festival). Hun er mor til to og er bosat i Paris.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/05/2016

Lingua Danese

EAN-13 9788711446980

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jeg ville ønske, der var én, der ventede på mig et eller andet sted ..."

Jeg ville ønske, der var én, der ventede på mig et eller andet sted ...
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima