Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

In de novelles `Jij en ik', `Een week in Parijs' en nog 9 nieuwe, niet eerder verschenen verhalen ziet de lezer Jojo Moyes op haar best. Van Jojo Moyes (`Voor jou'/ `Me Before You') verscheen de bundel `Jij en ik & andere verhalen'.

Nell is 26 en ze is nog nooit in Parijs geweest. Eigenlijk is ze nog nooit een romantisch weekendje weggeweest. Reizen is niet echt haar ding. Dat gaat veranderen, heeft ze besloten: ze gaat met haar vriend Pete naar de lichtstad. Maar dan laat Pete haar zitten op de dag van vertrek - en Nell besluit iedereen (en vooral zichzelf) te bewijzen dat ze een zelfstandige en avontuurlijke jonge vrouw is door alsnog op die trein te stappen. Eenmaal alleen in Parijs, ontdekt Nell een kant van zichzelf waarvan ze niet had durven vermoeden dat zij die had

In de novelles `Jij en ik', `Een week in Parijs' en nog 9 nieuwe, niet eerder verschenen verhalen ziet de lezer Jojo Moyes op haar best.

Van Jojo Moyes zijn wereldwijd al meer dan 29 miljoen boeken verkocht. `Me Before You', de verfilming van haar bestseller `Voor jou', was een grote hit. Dat boek werd gevolgd door `Een leven na jou' (After You)

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Racconti e antologie letterarie

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/10/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789026138850

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jij en ik"

Jij en ik
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima