Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Soman Chainani els regénye, a New York Times bestseller Jók és Rosszak Iskolája folytatásában Sophie és Agatha visszatér Gavaldonba, és boldogan élnek saját világukban, ám az élet nem olyan tündérmese, amilyennek képzelték

Agatha már úgy érzi, bárcsak más boldog befejezést kívánt volna a mesének, ám ekkor véletlenül megtalálja és kinyitja a Jók és Rosszak Iskolájának kapuját. A lányok azzal szembesülnek, hogy az a világ, amit az els tanévben tapasztaltak, megváltozott.

A boszorkányok és a hercegnk a Lányok Iskolájában laknak. Elhatározták, hogy kirekesztik életükbl a hercegeket. Tedros és a fiúk a Rossz Iskolája régi tornyainak lakói lettek. A két iskola között háború van kitörben. Vajon Agatha és Sophie helyre tudják állítani a békét? Vajon Sophie jó tud maradni úgy, hogy Tedros állandóan üldözi? És kihez húz Agatha szíve? A barátnjéhez vagy a hercegéhez?

Soman Chainani különleges világot teremtett. A Newbery-díj legutóbbi jutalmazottja, Ann M. Martin páratlan mesének" nevezi, amely csupa romantika, varázslat, humor és rejtvény. Legszívesebben egyhuzamban olvasnánk végig."

Dettagli

Generi Non definito

Editore Twister Media Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/06/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9786158041553

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jók és rosszak iskolája - Itt nincsenek hercegek"

Jók és rosszak iskolája - Itt nincsenek hercegek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima