Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sophie és Agatha jó barátnk; a következ tanévben felfedezik, hová kerül minden eltnt gyerek: a Jók és Rosszak Iskolájába, ahol egyszer fiúkból és lányokból tündérmesehsöket és gazembereket képeznek. Gavaldon legszebb lánya, Sophie egész eddigi életében titkon arról ábrándozott, hogy elrabolják, és elviszik egy elvarázsolt világba. Rózsaszín ruhákban, fess topánkákban jár. Rajong a jó cselekedetekért, ezért egészen biztos abban, hogy nagyon jó jegyeket kapna a Jók Tagozatán, és dicséretes mesekönyv-hercegn bizonyítványa lehetne. Agatha viszont mindig formátlan, fekete hacukákban jár, gonosz macskája van, és szinte mindenkit utál, ezért természetesnek látszik, hogy a Rosszak Tagozatára kerül.

Amikor azonban a két lány a Végtelen Erdbe kerül, azt tapasztalják, hogy sorsuk a remélttel éppen ellentétesen alakul, és hamar rájönnek, hogy egy tündérmesébl a leggyorsabb kivezet út az, ha végigélik. 

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura per bambini e ragazzi » Thriller per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Avventura, giallo, thriller

Editore Twister Media Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/05/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9786158029421

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jók és rosszak iskolája"

Jók és rosszak iskolája
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima