Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jókora nyár

Jennifer Weiner
pubblicato da Athenaeum

Prezzo online:
7,80

Mikor Daphne és Drue összevesztek, hat évig szóba se álltak egymással. Drue-nak mindig mindene megvolt - kivéve a képességet, hogy barátaira odafigyeljen. Évekkel késbb a gimisként még visszahúzódó Daphne az Instagram világában talál magára, plus size modellként influenszer karrierje felívelben van. Ekkor Drue újra színre lép, és arra kéri régi barátnjét, hogy legyen a koszorúslánya. Daphne számára egyszerre csábító és kockázatos a felújított barátság, de a kérés egyben meghívót is jelent egy CapeCod-i káprázatos tengerparti luxus hétvégére. Drue addig könyörög, eseng és fogadkozik, míg Daphne már nem bír ellenállni a szirén énekének...
A Jókora nyár ragyogó és szellemes detektívregény - a bonyolult ni barátságok és a közösségi oldalakra kipakolt kirakatéletek buktatóinak meggyz erej tablója. Egyszersmind megható történet családról, útkeresésrl, és arról, hogy mi számít igazán az ember életében.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Athenaeum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/05/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635431199

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jókora nyár"

Jókora nyár
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima