Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Júlia 717.-718. - Üdv a klubban!; Foglalkozása: menyasszony

Angela Bissell - Lawrence Kim
pubblicato da Vinton Kiadó Kft.

Prezzo online:
4,72

Angela Bissell: Üdv a klubban!
London egyik legjobban rzött titkára derülhet fény, ha Emily Royce nem tudja visszafizetni apja kártyaadósságát. Nevezetesen, hogy az egyik legelkelbb angol férfiklub társtulajdonosa. Egy n! Hogy megelzze a botrányt és a cég bukását, kénytelen Ramon de la Vegához fordulni. Az arrogáns spanyol milliárdos mesés összeget fizet a cég részvényeinek ötvenegy százalékáért, ám a lánynak teljesítenie kell bizonyos feltételeket

Kim Lawrence: Foglalkozása: menyasszony
Rose belefulladt volna a tó jeges vizébe, ha nem menti meg egy férfi. Sajnos a kapcsolatukra kezdettl fogva árnyékot vet, hogy Mathieu összekeveri az ikernvérével. A félreértés következtében elindul a pletyka, st a megrágalmazott lány elveszíti a munkáját. Mathieu azzal kárpótolja, hogy másik állást ajánl fel neki cserébe: el kell játszania a menyasszonya szerepét

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Vinton Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/01/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635402168

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Júlia 717.-718. - Üdv a klubban!; Foglalkozása: menyasszony"

Júlia 717.-718. - Üdv a klubban!; Foglalkozása: menyasszony
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima