Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Júlia 719.-720. - Botrányból boldogság; Tétova tanácsadó

Angela Bissell - Kimberly Lang
pubblicato da Vinton Kiadó Kft.

Prezzo online:
4,73

Angela Bissell: Botrányból boldogság
A spanyol milliárdos, Xavier de la Vega kételkedve fogadja a hírt, miszerint egy idegen n azt állítja: levelet hozott neki a vér szerinti anyjától. A férfi eddig csak annyit tudott, hogy örökbe fogadták, származását azonban titok övezte. Úgy dönt, meghívja a hölgyet tengerparti villájába, hogy kiderítse az igazságot, ám ott váratlan dolog történik. Szenvedélyes viszony alakul ki köztük, melynek nyomán kirobban a botrány Xavier és gyönyör szeretje körül

Kimberly Lang: Tétova tanácsadó
Nagy gond szakad Will nyakába, amikor tizenöt éves, vadóc féltestvére gyámja lesz. A lány baklövések sorát követi el a társasági összejöveteleken, ráadásul nemsokára részt kell vennie élete els bálján. Will elhatározza, hogy illemtanárt szerzdtet mellé, aki az intenzív foglalkozások kedvéért három hétre be is költözik hozzájuk. Csakhogy az állásra jelentkez Gwen nem afféle kimért, mogorva vénkisasszony, hanem igencsak vonzó fiatal n

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Vinton Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/02/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635402281

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Júlia 719.-720. - Botrányból boldogság; Tétova tanácsadó"

Júlia 719.-720. - Botrányból boldogság; Tétova tanácsadó
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima