Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Prezzo online:
14,24
14,99
-5 %
14,99

Wspaniaa proza i fascynujca kreacja postaci, to rys charakterystyczny serii Synowie Pocieszenia". Historie piciu mczyzn, znanych z kart Pisma witego, którzy z wiar poszukiwali Boga, yjc w cieniu wybranych przez Niego przywódców.

Kaleb, Aaron, Jonathan, Amos, Sylas odpowiedzieli na wezwanie Boga, by suy Mu wiernie, bez rozgosu ani sawy.

FRANCINE RIVERS autorka ponad 20 bestsellerowych powieci m. in.: "Ostatni zjadacz grzechu", "Szofar zabrzmia", "Purpurowa ni", "Dziecko pokuty" oraz trylogii: "Znami lwa". Ksiki Francine zdobywaj liczne nagrody i zaszczyty. W 2010 roku zostay uznane za najlepiej sprzedajce si tytuy na licie "New York Timesa".

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Wydawnictwo Bogulandia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/02/2015

Lingua Polacco

EAN-13 9788363097455

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jonatan"

Jonatan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima