Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jösz'te hezzám!

Barcsa Dániel
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
6,84

Ezek a történetek Áronnak szólnak, s nem Áronkának". Azaz, e hatvankilenc elbeszélés legtöbbje a benne megbúvó, avagy nem is igen bujkáló pajzán tartalom miatt gyermeknek nemigen mesélhet. A kötet történetei elssorban édesanyám, Székely Jula gyjti szenvedélye alapján születtek. a hatvanas évek elejétl kezdve egészen a nyolcvanas évek végéig járta Székelyföldet, és néprajzi gyjtként hatalmas folklóranyagot halmozott fel. Az általa látogatott helyek zömmel Csíkban voltak, Szentkirály, Menaság, Szentdomokos, Gyimesközéplok, de megjelent magnójával Gyergyóban és Udvarhely megyében is." NKNEK: pajzán erotikus történetek a furfangos-oktondi székelyrl, aki azt hiszi, tövirl hegyire ismeri asszonyát. Vagy mégse? FÉRFIAKNAK: erotikus pajzán történetek a tzrl pattant székely menyecskérl meg az okos asszonyról, aki azt hiszi, hogy az ura nem lát át a szitán. Vagy mégis?

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/06/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632276168

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jösz'te hezzám!"

Jösz
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima