Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Játssz, hogy érezz, hogy tanulj, hogy élj!

André Stern
pubblicato da Lelkesedés Tanulás Szabadság Könyvek

Prezzo online:
8,05

A játék egy közvetlen eszköz, ami által a gyermek a hétköznapokhoz, magához a világhoz kapcsolódik. A gyermek számára a szabad játék létszükséglet. Egy adottság, egy késztetés, gyakran egy bels kényszer. A játék mélységes beteljesülés."

André Stern mélyen személyes és magával ragadó betekintést nyújt családja hétköznapjaiba, a tanulási folyamatokba, az egymást gazdagító generációk közötti együttmködésbe.

A Játssz, hogy érezz, hogy tanulj, hogy élj!" André Stern második önálló könyve, amelyben arra kaphatunk választ, hol gyökerezik, és hogyan jelenik meg a hétköznapok gyakorlatában az a szemlélet, amely mellett a szülei immáron 45 évvel elkötelezdtek. André Stern az els könyve (és sosem jártam iskolába) megjelenése óta eltelt 8 évben kétgyermekes Édesapa lett, így ebben a könyvben a gyermekkori visszaemlékezések helyét átveszik az apai élmények és tapasztalatok. Ezzel egy olyan család életébe kaphatunk bepillantást, ahol már a második generáció növekszik a teljes bizalom, a szabad játék és tanulás légkörében.

André Stern könyvében olyan helyzeteket és megoldásokat mutat be, amelyek mindannyiunk életében jelen vannak; olyan szokásokat, amelyeket mindenki, bármelyik pillanatban magáévá tehet, megváltoztathat, és gyakorolhat a családban, iskolában, közösségeinkben (anyagi helyzettl és más társadalmi státuszoktól valóban függetlenül), ezzel messzemen pozitív változásokat indítva el a saját környezetében.

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Educazione, Scuola e Università » Famiglia e Figli » Consigli per i genitori , Politica e Società » Donne » Maternità

Editore Lelkesedés Tanulás Szabadság Könyvek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/05/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9786150081267

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Játssz, hogy érezz, hogy tanulj, hogy élj!"

Játssz, hogy érezz, hogy tanulj, hogy élj!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima