Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Judit és az utóhang

Márai Sándor
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
6,99

Ez a két írás folytatása és befejezése Az igazi cím regénynek, mely a negyvenes évek elején jelent meg, írja jegyzetében Márai 1979-ben. Természetesen önálló m (is), miközben annyiban kapcsolódik az említett regényhez, hogy abban Judit a titokzatos" harmadik fél a házassági háromszögben. A jelen történet a cselédlányból nagyvilági hölggyé változó asszony története, aki vágyik a házasság biztonságára...persze minek árán? Az utóhangban pedig ott a feloldozás és a csattanó...Márai hátborzongató képet fest a szerelemrl, a magányról. Egyáltalán arról a másik valóságról. Amirl hallgatni szoktak.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/02/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632274416

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Judit és az utóhang"

Judit és az utóhang
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima