Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jungfrun och demonerna : En Karlfeldtstudie

Olof Lagercrantz
pubblicato da Wahlström & Widstrand

Prezzo online:
6,66

"Det finns i Karlfeldts produktion en kontinuitet av närmast otroligt slag. Samma motiv upprepas i diktsamling efter diktsamling, fördjupas och förskönas, men förbli dock desamma. Det är återupprepningens mysterium som ofta griper oss när vi läsa hans dikter. Liksom sina bondeförfäder levde han med i årets högtidliga rytm, markerad av de stora högtiderna och av årstidernas växlingar. År efter år är livet detsamma och ändå nytt."

Denna studie om poeten Erik Axel Karlfeldts diktning blev 1938 startskottet för Olof Lagercrantz litteraturvetenskapliga bana, och den första i en lång rad uppskattade och inträngande författarmonografier.

Erik Axel Karlfeldt (1864-1931) var en svensk poet och författare och betraktades som en av Sveriges stora nationalskalder. Han var ledamot av Svenska Akademien och tilldelades Nobelpriset i litteratur postumt 1931.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Wahlström & Widstrand

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/04/2017

Lingua Svedese

EAN-13 9789146233367

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jungfrun och demonerna : En Karlfeldtstudie"

Jungfrun och demonerna : En Karlfeldtstudie
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima