Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jurnalul de fa este relatarea captivant a expediiei lui Fridtjof Nansen ctre Polul Nord. Autorul alterneaz observaiile tiinifice i notele de jurnal cu fotografii i desene, dar i cu înregistrarea celor mai profunde triri care l-au bântuit pe tânrul explorator pe trâmurile temute ale Nordului îngheat. Dup ce primul volum a prezentat începutul expediiei i aventurile navei Fram, cel de-al doilea volum descrie palpitanta cltorie de cincisprezece luni cu sniile, întreprins de Friedtjof Nansen i de locotenentul Johansen. Acetia au pornit la drum pe un teren necunoscut, ajungând mai aproape de Polul Nord decât orice explorator de pân atunci. Istorisirea aventurilor lor se încheie cu deriva navei Fram i revenirea în Norvegia, în august 1896.

Dettagli

Generi Scienza e Tecnica » Geografia » Scoperte geografiche ed Esplorazioni

Editore Allfa

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/07/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9786067830095

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jurnalul expediiei spre Polul Nord. Vol. 2"

Jurnalul expediiei spre Polul Nord. Vol. 2
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima