Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jurnalul unui cântre de jazz

Bujor Nedelcovici
pubblicato da ALLFA

Prezzo online:
6,21

Am avut de-a lungul vieii senzaia c intre mine i realitate se afl un ecran, c nu eu triesc cu adevrat ceea ce triesc în viaa concret. O permanent lips de aderare la fiecare detaliu înconjurtor. De fiecare dat când atingeam ceva din exterior, un om, o imagine, un cuvânt rostit... îmi scpa printre degete ca nisipul. Nu ajungeam niciodat s ptrund pân la ultima limit a tririlor, a gândurilor, a explicaiilor i a cunoaterii propriului Eu. Ceva trecea pe lâng mine i aceasta era fiina mea interioar... Un strin pe care îl priveam, iar el întorcea capul... Eram mereu afar din mine i din lume. Eu triam, dar nu eram eu care triam în mine. Acesta am fost atunci... Acum sunt exact contrariul a ceea ce simeam, gândeam i triam în urm cu câtva timp. Cum se explic aceast transformare - co-naissance, re-naissance - i de ce acum m bucur de fiecare clip pe care o triesc? i o iubesc..." - Bujor Nedelcovici

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Allfa

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737247193

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jurnalul unui cântre de jazz"

Jurnalul unui cântre de jazz
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima