Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az Amerikában dolgozó sikeres elmeorvost, Lizt egy különleges eset visszaszólítja szülhazájába, Dél-Koreába. A feladata, hogy próbálja megfejteni egy veszélyes bnöz, Taehyung elméjének mködését.
Liz - profizmusa ellenére - szinte félve kezdi olvasni újdonsült betege anyagát, hiszen az alatt az id alatt, amit az intézet falai között töltött, kezelorvosai a lehet legrejtélyesebb módokon sorra eltntek. A doktorn kétségei ellenére végül mégsem riad vissza a feladattól, magabiztosan beleveti magát az eset tanulmányozásába. Hosszú hónapokon keresztül igyekszik megérteni Taehyung gondolkodásmódját, hogy mit miért tesz, miért leli örömét a gyilkolásban.
A n egyszer csak azon kapja magát, hogy munkáján kívül is egyre többször gondolkodik a páciensén, egyre gyakrabban álmodik vele, st fokozatosan, minden elvét feladva, a férfi piszkos, manipulatív kis játékaiba is belemegy.
Egy nap azzal a vészjósló hírrel fogadja az intézet igazgatója,
hogy Taehyung megszökött

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Gialli, mistery e noir » Legal, Thriller e Spionaggio , Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir » Legal thriller e thriller politico

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/10/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155803994

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "K-Psycho"

K-Psycho
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima