Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter

Hakan Menguç
pubblicato da Destek Yaynlar

Prezzo online:
1,69

Hiçbir karlama tesadüf deildir. Senin u anda bu satrlar okuyor olmann tesadüf olmamas gibi, benim Afrika'ya aratrma yapmak için gidip orada bir sufiyle karlamam ve ondan örendiklerimi bu kitapta derlemi olmamn da tesadüf olmamas gibi.

"Dert insana daima yol gösterir" der sufiler. Önemli olan yolu yürümekten vazgeçmemek. Yolda olan için "umut var" demektir. Kader her an yeniden yazlr çünkü.

Kiminle ne zaman karlaacan, neyi ne zaman bulacan bilemezsin. Bazen istediin eyi aramakla bulamazsn ama bulanlar hep arayanlar olmutur. Mevlana'nn dedii gibi: "Sen yola çk, yol sana görünür."

Yoluma ortaklk eden hocalarmn ilhamyla karna çktm bu kitapta skntlarndan kurtulman, iliki problemlerini çözmen ve hayata daha olumlu bakabilmen için sufilerin kulland pratik yöntemleri kendi deneyim süzgecimden geçirerek sunuyorum. Kitapta yer alan öretiler bugüne kadar binlerce insana yardmc oldu, sana da olacana inanyorum.

unu sakn unutma yol arkadam, kaç yanda olursan ol, bandan ne geçmi olursa olsun; kalbin temizse hikâyen mutlu biter.

"Y BEN BULUR."

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Fede, politica e società » Religione e scienza

Editore Destek Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786053116363

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter"

Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima