Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kamaszkorom legszebb emlékei

Julius Dreamer
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
3,54

Az írások egy fiatal fiú, illetve ifjú ember szemével láttatják a világ szk, ámde nagyon is fontos szeletét, amint rácsodálkozik a másik nemre. Helyzete némileg sajátos, ugyanis családi okok miatt, többnyire egyedül, társasági tapasztalatok nélkül próbál evickélni a kamasz- és ifjúkor rögös útján. Bár késbb magányos farkas"-ként jellemzi az idszakot, maradjunk az igazsághoz közelebb álló félénk, st gyámoltalan jelzknél. Mivel a másik nembeli kortársak sem tapasztaltabbak, így a felfedezést, a megtapasztalást, egymás megtanulását" közös kalandként élik meg a fiatalok, amely els kalandokra késbb oly szívesen emlékeznek többnyire.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/04/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155803581

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kamaszkorom legszebb emlékei"

Kamaszkorom legszebb emlékei
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima