Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Da den unge, fattige Armand Duval ser kurtisanen Marguerite Gautier, er det kærlighed ved første blik. Men er man fattig - og tilmed har nogle højst romantiske forestillinger om moral - kan man ikke tilfredsstille en pariserkurtisanes behov. Heller ikke selvom hun elsker én oprigtigt tilbage.

Kameliadamen er forlæg for flere film, balletter og operaer, ikke mindst Giuseppe Verdis berømte opera La Traviata. Alexandre Dumas den yngre (1824-1895) var uægte søn af Alexandre Dumas den ældre. Faderen opmuntrede ham til at skrive om tragiske kvindeskæbner og ved mødet med kurtisanen Marie Duplessis blev den unge Dumas inspireret til romanen Kameliadamen, der udkom i 1848. Dumas den yngre skrev adskillige værker, men opnåede aldrig den samme berømmelse som faderen.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Classici

Editore Rosenkilde

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/08/2019

Lingua Danese

EAN-13 9788711505854

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kameliadamen"

Kameliadamen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima