Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Karaböcü Partinin Gözbebei

Niran Elçi
pubblicato da Gün Kitapl

Prezzo online:
1,51

Çevirmen, yazar Niran Elçi'nin okuma serüveninin bandaki çocuklar için kaleme ald "Karaböcü" dizisi, ikinci kitapta parti heyecanyla devam ediyor. Nisan ve küçük kedisi Karaböcü'nün sevimli maceralar, çocuklarn günlük yaamlarna hem elenceli hem gerçekçi bir açdan k tutuyor. Gözde Bitir'in siyah-beyaz resimlerle canlandrd dizi, ilköretimin balangcndaki çocuklar, aile içi iletiim, deiik canllarla yaam, arkadalk, okul, sevinçler, hayal krklklar, korkular ve sorumluluklar üzerine gülümseterek düündürüyor.

Yaz aynda doduu için kendisine hiç doum günü yaplmadndan yaknan Nisan, snf arkadalarn hafta sonu için sahte bir doum günü partisine davet eder. Elle hazrlayp datt doum günü davetiyeleri yüzünden, annesi onu engellemekte geç kalmtr. Üstelik, arkadalarnn çou daveti sevinerek kabul eder. Nisan, sonunda sevimli kedisi Karaböcü'yü arkadalaryla tantraca için heyecanldr. Ancak, parti telana kaplp unutuverdii Karaböcü çoktan ona küsmütür...

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Gün Kitapl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786059952231

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Karaböcü Partinin Gözbebei"

Karaböcü Partinin Gözbebei
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima