Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Karanlktan Sonra

Haruki Murakami
pubblicato da Doan Kitap

Prezzo online:
1,70

Gece yarsndan sonra zamann kendine özgü bir ak vardr. Ona kar koyamazsn

 

Sk sk ayn rüyay görüyorum: Yedi yandaym ve yine öksüzüm. Yapayalnzm ve güvenebileceim tek bir yetikin yok çevremde. Gece olmak üzere. Hep ayn rüya. Rüyamda, hep yedi yana dönüyorum.

 

Bütün bir geceyi darda geçirmek zorunda olan bir genç kz Onun iki aydr uyanmak istemeyen kz kardei Ak otellerinden birinde korkunç ekilde dövülen bir eskort kadn Karanlk yann büyük bir ustalkla gizleyen bir erkek Ve güzel bir kz baka bir gerçeklie kaçran Yüzü Olmayan Adam Karanlktan Sonra gece insanlarnn roman Bütün Murakami romanlar kadar gizemli ve ürpertici

 

 

 (Tantm Bülteninden)

 

**Kitap Kapa 4 Farkl Renk Seçeneiyle Üretilmitir, Stokta Bulunan Renk Seçeneiyle Gönderim Yaplacaktr. **

 

 

** **

 

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Doan Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786050952636

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Karanlktan Sonra"

Karanlktan Sonra
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima