Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Karar Kitab: Stratejik Düünme Üzerine 50 Model

Mikael Krogerus
pubblicato da The Kitap

Prezzo online:
1,71

" deitirmeli miyim, evlenmeli miyim, diyet yapmal mym" türünde, sonuçlar kiisel olan sorularla ve "Daha çok eleman m almalym, yeni ürün mü çkarmalym, sat sistemini mi deitirmeliyim" türünde, sonuçlar kurumsal olan sorularla yüzlemediimiz gün yok!

Uluslararas çok satan letiim Kitab'nn yazarlar imdi de Karar Kitab'nda çok kullanlan 50 karar verme modelini tek bir kitapta topluyorlar.

ddialar da u: bu kitab okuyarak çok ksa sürede karar modellerine hâkim olacaksnz! Karar Kitab'nda; Uzun Kuyruk Modeli Maslow Piramitleri SWOT Analizi Lastik Bant Modeli Mahkûmun kilemi Bilisel Uyumsuzluk Eisenhower Matrisi Çatmalarn Çözümü Ak Kiisel Potansiyel Tuza sviçre Peyniri Modeli Sonuç Optimizasyonu Modeli Ar Seçenek Yüklemesi Geribildirim Analizi Durma Kural Bilisel Yanllk Evet/Hayr Kural Rumsfeld Matrisi Beklentiler Modeli çok anlalr bir ekilde açklanyor.

Karar Kitab'n okuyunca yazarlarnn iddialarnda ne kadar hakl olduunu anlyorsunuz. Kiisel ve kurumsal kararlarnz daha kolay ve doru almak istiyorsanz Karar Kitab size kesinlikle yardmc olacaktr.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore The Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786057950871

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Karar Kitab: Stratejik Düünme Üzerine 50 Model"

Karar Kitab: Stratejik Düünme Üzerine 50 Model
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima