Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Karácsony a villában

Anne Jacobs - Hanna Caspian - Martina Sahler
pubblicato da Central Könyvek

Prezzo online:
10,99

Készüljön bestsellerszerzkkel a legszebb karácsonyi pillanatokra! Szolgálólány, úrn és lázadó leány: karácsonykor mindannyian a nagy szerelmet keresik. A boldogság felé vezet útjukat pedig minden alkalommal egy csoda szép villa keresztezi, olykor egy réges-régi majorság uradalmában, máskor egy hóval borított városka pompás birtokán. A beltengernél és a hegyekben, Angliában és Izlandon. A ni szórakoztató irodalom legkedveltebb szerzi most karácsonyi történeteikkel teszik még kellemesebbé a meghitt, olvasásra szánt estéket. E szépséges ajándékkönyvben Anne Jacobs, Hanna Caspian, Martina Sahler és Karin Baldvinsson exkluzív novellái olvashatók. A villa-sorozat rajongóinak különösen ajánlju

Dettagli down

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Central Könyvek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/12/2022

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636141158

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Karácsony a villában"

Karácsony a villában
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima